Thiết kế thương hiệu

Là toàn bộ hoạt động sáng tạo hình ảnh thương hiệu bao gồm: thiết kế logo, thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu (nhận diện thương hiệu doanh nghiệp, nhận diện thương hiệu sản phẩm, thiết kế ấn phẩm quảng cáo…

Hệ thống nhận diện thương hiệu – CIP (Corporate Identity Program) là gói giải pháp thương hiệu toàn diện nhằm giúp doanh nghiệp chuẩn hóa hình ảnh của thương hiệu, áp dụng các chuẩn mực trong việc thiết kế biểu tượng đặc trưng, phối hợp màu sắc, font chữ, kích thước để thương hiệu luôn có sự đồng bộ, nhất quán trong thiết kế tạo ra những đặc điểm riêng giúp phân biệt thương hiệu mình với hàng ngàn thương hiệu khác.

CIP bao gồm các ấn phẩm quảng cáo như Logo, name card, phong bì, poster, brochure, catalogue, profile, leaflet, banner, letter, guidebook, kẹp file Folder, nhãn đĩa DVD & Cover DVD… được tập hợp từ những ý tưởng sáng tạo nhằm mục đích thể hiện định vị thương hiệu của doanh nghiệp.

 

DMCA.com Protection Status